Ruhsuz_Sair - 0 kişi ile konuştu


Şiir gönülde yanan aşk ateşinin dumanı misalidir..